biržių atrėžimas

Biržės atrėžimo darbai reikalingi šiais atvejais:

 1. Kertant pagrindinio daudojimo kirtimus: plynus, atvejinius, atrankinius
 2. Kerant ugdomuosius kirtimus (retinimus, einamuosius), kai jie nesuprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte
 3. Kertant sanitarinius plynus ir rinktinus sanitarinius  (išskyrus sausuolių ir vėjovartų neplyną kirtimą)
 4. Kertant kraštovaizdžio formavimo kirtimus
 5. Rekonstruojant menkaverčius medynus
 6. Kertant medžius savo reikmėms
 7. Prakertant ribines linijas, jei mediena iš jų bus parduodama

Biržių atrėžimas apima keturių rūšių darbus:

 1. Biržių ribų paženklinimą
 2. Iškertamo tūrio nustatymą
 3. Kirstinų medžių ženklinimą
 4. Dokumentacijos parengimą

Priklausomai nuo kirtimo rūšies ir vidinės miškotvarkos projekto buvimo ar nebuvimo vykdomi visi biržių atrėžimo darbai arba tik kai kurie.

Darbus pradedu po sutarties pasirašymo

Jei Jums tai aktualu, susisiekite su manimi paspaudę el.pašto ženkliuką puslapio viršaus dešinėje arba ten nurodytu telefonu.