RENGIU PROJEKTUS IR KITUS DOKUMENTUS REIKALINGUS VEIKLAI MIŠKE VYKDYTI

Miško ar žemės savininkas, norėdamas savo žemėje vykdyti miškų ūkinę veiklą, dažniausiai turi gauti Valstybės institucijų leidimus. Leidimams gauti reikia parengti įvairius nustatytos formos dokumentus, prieš tai atlikus sklypo ir medynų matavimus. Dažniausiai būna reikalingi vidinės miškotvarkos projektai, miško įveisimo ir miško atkūrimo projektai, miško kirtimams vykdyti rengiami biržių atrėžimo dokumentai, miško žemės pavertimo ne miško žeme projektai, ne miško žemės įtraukimo į miškų kadastrą projektai, sklypo pasidalinimo tarp bendrasavininkų projektai, pažymos apie jaunuolynų ugdymo reikalingumą siekiant gauti Europinę paramą.

Remdamasis ilgamete praktinio darbo patirtimi, šiuolaikinių technologijų panaudojimu, teisės aktų pasikeitimų sekimu projektus ir kitus dokumentus parengsiu atitinkančius Jūsų pageidavimus nenusižengiant įstatymams ir kitiems miškų ūkio veiklą reguliuojantiems norminiams dokumentams.

Esant poreikiui atlieku ir kitus susijusius darbus: riboženklių atsatymą, ribinių linijų paženklinimą ir išvalymą, kirsinų medžių atrinkimą ir paženklinimą, vertės paskaičiavimą.

Taip pat rengiu paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti vykdant miškų ūkinę veiklą.

Prieš darbų pradžią aptarsime Jūsų pageidavimus, ir darbus pradėsiu pasirašius sutartį. Pabaigęs darbą išrašysiu sąskaitą.

Vidmantas Jusas