miško žemės įtraukimo į miškų kadastrą projektai

Kai įveisėte mišką ne miško žemėje arba ne miško žemė savaime apaugo savaiminukais, tokia žemė vis tiek nelaikoma mišku ir už ją reikia mokėti žemės mokestį. Ir net padidintą mokestį, jei ji įtraukiama į apleistų žemių registrą. Todėl reikia įveistą arba savaime užaugusį mišką įregistruoti miškų kadastre. Geodeziniai matavimai nėra privalomi. Tačiau sklypui reikalingas Leidimas miškui veisti, jei medeliai dar nepasiekę 20 metų amžiaus. Leidimas reikalingas ne tik veisiamam, bet ir savaime medžiais apaugusiam sklypui.  

Aš paruošiu dokumentaciją želdinių ar savaiminukų įregistravimui miškų kadastre. Viso sklypo paskirtis nekeičiama, pasikeičia tik naudmenų pavadinimas. 

Kai žemės savininkas ar jo įgaliotas asmuo (pagal notaro patvirtintą įgaliojimą) pateikia prašymą inventorizuoti mišką ir pasirašome paslaugų sutartį, apmatuoju miško ribas, aprašau medžių rūšinę sudėtį, amžių, aukštį, tankumą ir kitus taksacinius rodiklius ir jų pagrindu parengiu reikalingus dokumentus ir pateikiu Valstybinei miškų tarnybai sklypo įtraukimui į Valstybinį miškų kadastrą.

Darbų kaina sutariama pasirašant paslaugų sutartį ir priklauso nuo darbų apimties ir sudėtingumo.

Jei Jums tai aktualu, susisiekite su manimi paspaudę el.pašto ženkliuką puslapio viršaus dešinėje arba ten nurodytu telefonu.