želdinimo projektai

Želdinimo projektai reikalingi šiais atvejais:

1) mišką veisiant vietose, kur jis anksčiau neaugo;

2) atkuriant iškirstą mišką;

3) atkuriant žuvusį mišką;

4) vykdant menkaverčių medynų ir krūmynų rekonstrukciją

5) inventorizuojant savaiminukus iki 5 metų amžiaus, kai norima gauti ES paramą jų priežiūrai.

Jei miškas veisiamas ne miškų ūkio žemėje, pirmiausiai reikia gauti Leidimą miškui veisti, kurį išduoda Nacionalinė žemės tarnyba.

Parengtas miško įveisimo projektas turi būti patvirtintas Valstybinės miškų urėdijos atsakingo pareigūno.

Prieš rengiant projektą vietovėje apmatuojamos skypo ribos, neželdomos vietos, nustatomas dirvožemio tipas. Apskaitomi savaiminukai. Surenkama informacija iš Saugomų teritorijų kadastro, miškų kadastro, vandens telkinių kadastro, melioruotų žemių registro ir kitų registrų apie sklypui galiojančius naudojimo apribojimus. Gaunami kaimyninių žemės ūkio paskirties žemės savinikų sutikimai veisti arčiau kaip 15 metrų nuo sklypo ribos. Remiantis šia informacija projekte įgyvendinami žemės savininko pageidavimai.

Parengus projektą jo sprendiniai paženklinu vietovėje, pažymint neželdomus plotus nuo kaimyninių žemės ūkio sklypų ribų, melioracijos įrenginių apsaugines zonas.

Jei Jums tai aktualu, susisiekite su manimi paspaudę el.pašto ženkliuką puslapio viršaus dešinėje arba ten nurodytu telefonu.